Fönster, fasta

Hajom Architect Series

Hajoms fasta fönster är glasade enligt MKT 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan. Fönstrens karmdimension harmoniserar med våra skjutdörrar och fasadpartier. Fönstren har som standard u-värde 1.2. Som tillval finns u-värde nedtill 0.8.
Alla fönster i Hajom Architect Series specialtillverkas på beställning.

Fast Karm

FK
Fast karm
Ej öppningsbart fönster