Fönster, topp sväng / sido sväng

Hajom Architect Series

fönster topp/sido sväng

Hajoms öppningsbara fönster har dolda beslag vilket innebär att man inte ser något beslag från utsidan trots att fönstret är vridbart. En helt slät utsida minskar risken för rötskador och ger en betydligt renare design. Hajoms topp sväng / sido sväng fönster, svänger vid öppning helt på utsidan och är, liksom alla våra fönster, glasade enligt MKT 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan.

· Fönstrens karmdimension harmoniserar med våra skjutdörrar och fasadpartier.
· Fönstren har som standard u-värde 1.2. Som tillval finns u-värde nedtill 0.8.
· Alla fönster i Hajom Architect Series specialtillverkas på beställning.

Topp sväng fönsterTS
Topp Sväng
Fönster Öppnas – 45°

Sido sväng fönsterSS
Sido Sväng Fönster
Öppnas – 90° – Vänster & Höger