Kombinationsskisser

Hajom Architect Series

TVF Bågpost M 1.0

TVF – Bågpost M 1.0

SS FK Karmpost KP 0.1

SS – FK – Karmpost KP 0.1

Vädringslucka

VL – FK
Vädringslucka integrerad med FK, TS, SS, FDU och FYD

Karmpost KP 2.0

TS – FK – Karmpost KP 2.0

Karmpost KP 1.1

FK
SS – FK – Karmpost KP 1.1

FK – Karmpost KP

FK – Karmpost KP
FK – SS – Karmpost KP

Bågpost M 2.0

FDU/B1 – FK – Bågpost M 2.0

Skrå - Bågpost – Karmpost

FK – Skrå
FYD/B2 – FK – Bågpost MB 2.0 – Karmpost KP 1.0

Cirkel – Karmpost KP 1.0

FK – Cirkel – Karmpost KP 1.0

FK – Cirkel

FK – Cirkel