Specialutföranden Skjutdörrar

Hajom Classic Series

EXEMPEL SPECIALUTFÖRANDEN
Förklaring av tilläggsbokstav i typbeteckning

-B    Skjutdörrspartier med bärande träpelare.
-BS  Skjutdörrspartier för inbyggd bärande stålprofil.
-H    Helglas utan påbyggnad i fasta delar – Glas i karm.
-N    Insektsnätdörr.

MA 0.1

Exempel MA 0.1
Skjutdörr med fast genomgående bågpost.

MB 1.0

Exempel MB 1.0
Skjutdörr med fast genomgående bågpost.

M 3.0

Exempel M 3.0
Skjutdörr med fast genomgående bågpost.

FB-T

Exempel FB-T
Skjutdörr med förhöjd och isolerad bröstning på fast del.

A-H

Exempel A-H
Skjutdörr av helglas utan påbyggnad i fast del. Glas i karm.