Hajom premium dörrar

Ytterdörrar

Våra ytterdörrar är indelade i två olika serier: KlassiskArkitekt.
Hajoms ytterdörrar är konstruerade för att harmonisera med Hajoms skjutpartier och fasadpartier. Dörrarna tillverkas i massiv trä.

Klassiska Serien

Arkitekt Serien

Hajom dörrar, klassiska serien

Klassiska Serien

Mer info →

Hajom dörrar, arkitekt serien

Arkitekt Serien

Mer info →


Sedan 2012 har Hajom Skjutdörrar AB varit en del av Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett hem för regionens starkaste företag inom områdena komfort, klimat och säkerhet. Under 2019 nådde Inwido en försäljning på cirka 6,6 miljarder SEK och en rörelsemarginal på EBITA på 9,7 procent. Koncernen har totalt cirka 4 400 anställda med verksamhet i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
Mer information om Inwido finns på www.inwido.com