Sommarhus Bjärehalvön

Sommarbostaden på Bjärehalvön började med en önskan om en knytpunkt för tre generationer.

Det slutliga resultatet blev utöver det en mötesplats för den traditionella och moderna arkitekturen där gamla värden och estetik omsorgsfullt vävts ihop med det moderna avskalade och enkla.

Skjutdörrar samt fönster suddar elegant ut gränsen mellan ute och inne

Det modernas subtila hyllning till det traditionella med starka kontraster från den diskreta yttre fasaden till den fullkomligt öppna innergården. Där inne suddar skjutdörrar samt fönster elegant ut gränsen mellan ute och inne och bjuder in till samvaro mellan generationer.

Sommarhuset ligger i ett fiskarsamhälle

Från vägen möts vi av en diskret fasad som avslöjar mycket litet av vad som döljer sig innanför. Byn som sommarhuset ligger i är ett litet fiskarsamhälle med anor från 1400-talet; den är trångt bebyggd med välbevarade gamla stugor som har en gemensam karaktär präglad av tradition och hantverk. Så när arkitekterna Ylva der Hagopian och Daniel Hedner fick frågan om att rita ett nytt sommarhus som kunde ersätta det gamla förstod de vikten av att skapa något som kunde smälta in i omgivningen.

Önskemålet från ägaren var en bekväm och luftig sommarbostad som skulle bli samlingspunkt för tre generationer. Utmaningen för arkitekterna blev således att på en liten yta skapa en plats som bjuder in till social samvaro och samtidigt tar tillvara på och blir en del av traditionen som präglar platsen.

Huset har stora sociala ytor

Platsen med sin långa historia blev både inspirationskälla och kravställare på projektet. För att få fram så stora sociala ytor som möjligt byggdes huset i en traditionellt enkel ortogonal plan med en huvudkropp och två flyglar. Huvudbyggnaden som är ut mot vägen ligger enbart 1,5 meter från tomtgränsen, vilket har gjort baksidans utrymme generöst. Det är just detta som möter oss när vi tar oss förbi huvudbyggnaden och kommer in på den gård som omges av huset och dess två flyglar. I mitten av tomten står traditionsenligt ett djupt rotat körsbärsträd och skänker en skön skugga på varma sommardagar.

Visuellt är huset sammankopplade tack vare de stora skjutpartierna

Den ena flygeln är frikopplad från huvudbyggnaden och fungerar som gäststuga. Matplatsen ligger i huvudbyggnaden medan vardagsrummet ligger i den andra flygeln. De är avsiktligt åtskilda men samtidigt visuellt sammankopplade tack vare de stora skjutdörrspartierna som gör det enkelt och välkomnande att röra sig mellan husets olika delar.

På den ena flygelns tak finns en takterrass, som ett utkikstorn mot världen utanför innergårdens privata sfär. Från takterrassen syns ett myllrande taklandskap och en bit bort skymtar havet som om kvällarna bjuder på en skimrande solnedgång.

Förutom den för landskapet karakteristiska innergården var materialvalet viktigt för att få huset att bli ett med ortens traditionella byggnader. Material som släpper ifrån sig gift, så som limmade material och plastfärger, valdes bort. Istället valdes material som åldras med stil och värdighet. Sandfärgad kalk och massivt trä sätter det övergripande temat, det är ekgolv i nästan hela huset, teak på dörrar och fönster, zink på taket och runtom i huset finns flera koppar- och bronsdetaljer.

Mycket ljus, rymd och form

Huset bygger vidare på en lång tradition av en och en halvvånings sadeltaksbyggnader i området men är reducerat och förenklat i form och anpassat till platsen. För att skapa en känsla av generöst tilltagna ytor jobbade Ylva och Daniel mycket med ljus, rymd och form. Stora fönsterpartier och skjutdörrar är placerade så att varje socialt utrymme får frikostigt med ljus. Dessutom är takspotar noggrant utplacerade för att lysa upp rummen även på mulna dagar.

Sommarhus Bjärehalvön

Arkitekt
Maka arkitektur

Arkitektens namn
Ylva der Hagopian och Daniel Hedner

Hajom Serie
Architect Series

Materialval trä/ytbehandling
Solid Meranti oljad

Materialval Aluminium/kulör

Glas
Standard 2xenergi


Sedan 2012 har Hajom Skjutdörrar AB varit en del av Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett hem för regionens starkaste företag inom områdena komfort, klimat och säkerhet. Under 2019 nådde Inwido en försäljning på cirka 6,6 miljarder SEK och en rörelsemarginal på EBITA på 9,7 procent. Koncernen har totalt cirka 4 400 anställda med verksamhet i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
Mer information om Inwido finns på www.inwido.com