Villa Moelven – En okonventionell idé

Ett stenlandskap i flera nivåer, en önskan om inspirerande ytor och en modig beställare. Villa Moelven hade alla förutsättningar att bli något verkligt unikt. Den färdiga villan lämnar igen oberörd.

Vackert belägen på en klippavsats ner mot havet ligger huset som karakteriseras av att bryta mot alla konventionella tankar om hur en villa ska byggas. Ovanliga och modiga önskemål från beställaren, platsens begränsningar och landskapet mynnade ut i idén om en labyrint.

Snäva ytor som överraskar och inspirerar

Istället för de gängse öppna och rymliga sociala utrymmena ville kunden ha snäva ytor som kunde överraska och inspirera. Samtidigt fanns det begränsningar i hur mycket volym och höjd huset tilläts ha.  Med önskemålen och begränsningarna blev arkitekterna Hakan Widjedal and Ola Keije tvingade att tänka i helt nya banor. Istället för kvadratmeter fokuserade de på den rumsliga upplevelsen. I kontrast till att utforma rum med bestämda funktioner och avdelningar föreställde de sig rummen och de olika ytorna som ett flöde. Rörelsen igenom detta flöde blev viktigt och upplevelsen av de olika ytorna beroende på varifrån man kom togs i beaktning.

Det steniga landskapets geometri utmanade också den grundläggande synen på ett hus som ett antal våningsplan. Villa Moelven utformades som ett uppbyggt landskap, en förlängning av det naturliga landskapet som redan fanns på platsen. Hakan och Ola övergav de ordinära två våningsplanen och ritade upp åtta olika nivåer som samspelar med varandra och skapar ytor som inte finns i något annat hus. Takhöjden varierar från 60 till 530 centimeter vilket blir en grogrund för de överraskande och inspirerande ytorna som kunden önskade. Rummen är inte alltid uppenbara utan låter sig upptäckas varefter man rör sig genom byggnaden.

För att skapa ett naturligt flöde blev möblerna en del av rummen, eller tvärtom så blev rummen en del av möblerna. Den naturliga distinktionen mellan de bägge objekten suddades ut för att ge plats åt en unik helhetssyn på hur människan använder och upplever rummet. Fokus på flöde istället för funktion märks också av på de tio trappor som finns och som låter en ta sig runt i byggnaden på nytt intuitivt sätt.

 

Unikt helhetstänk

Det unika helhetstänket kring byggnad, miljö och människor tar sig tydliga uttryck i material och byggnadsteknik. Bortsett från grunden är 99% av huset i återanvändbart trä. Den bärande ramen är gjord av limträpelare som är separerad från ytterväggarna vilket minimerar köldbryggor. Den yttre beklädnaden är gjord av värmebehandlad furu och interiört dominerar plywoodskivor.

Huset ligger på en upphöjd plats precis intill havet

Den upphöjda platsen precis intill havet gör byggnaden utsatt för vind och vatten. Av den anledningen finns ett skyddande hölje med ribbor runt huset. Ribborna är dessutom placerade så att en högt stående och stekande sol avskärmas medan skenet från en lågt stående sol släpps in.

Sammantaget är Villa Moelven en labyrint av ytor att upptäcka som trotsar konventionella idéer om rum och dess funktioner. Vår tanke om hemmet och dess annars självklara funktionella utformning utmanas i grunden.

Villa Moelven

Arkitekt
Widjedal Racki/WRB

Arkitektens namn

Hajom Serie
Architect Series

Materialval trä/ytbehandling
Obehandlad furu på insida & furu SIOO behandlat på utsidan.

Materialval Aluminium/kulör

Glas
Solskyddsglas 70/40


Sedan 2012 har Hajom Skjutdörrar AB varit en del av Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett hem för regionens starkaste företag inom områdena komfort, klimat och säkerhet. Under 2019 nådde Inwido en försäljning på cirka 6,6 miljarder SEK och en rörelsemarginal på EBITA på 9,7 procent. Koncernen har totalt cirka 4 400 anställda med verksamhet i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
Mer information om Inwido finns på www.inwido.com