Hajom skjutdörrar, miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Hajoms produkter består till en stor del av naturliga material. Därför är miljön viktig för vår fortsatta existens och därför arbetar vi extra hårt för att minimera vår påverkan i miljön. Hajom bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierade enligt de nya ISO standarderna  ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

För mer information, se nedan document:


Sedan 2012 har Hajom Skjutdörrar AB varit en del av Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett hem för regionens starkaste företag inom områdena komfort, klimat och säkerhet. Under 2019 nådde Inwido en försäljning på cirka 6,6 miljarder SEK och en rörelsemarginal på EBITA på 9,7 procent. Koncernen har totalt cirka 4 400 anställda med verksamhet i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
Mer information om Inwido finns på www.inwido.com