Hajom Classic Series Fönsterytterdörrar


Hajom Classic är vårt omfattande sortiment av skjutdörrar och fönster som du hittar genom våra utvalda återförsäljare inom bygghandeln. Genom möjligheten att kombinera våra skjutdörrar och fasta partier har Classic en given plats i allt från klassisk till modern arkitektur där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. Med varje Classic-parti vi levererar följer våra över hundra års erfarenheter av trähantverk och finsnickeri. 

Typöversikt Fönsterytterdörrar

TYP  F
1 FAST DEL

Karmbottenstycke av hårdträ lika skjutdörrar. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Måttbegränsningar: Bredd 580-2780 mm. Höjd 2020x2520 mm. Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

FÖNSTERYTTDERDÖRRAR

Finns i två alternativ, entrédörrar eller med altandörrsfunktion. Entrédörr har ASSA MPL 3-punktslås för extra säkerhet. Vid pardörr är det kantregel i den passiva dörren.

Tappbärande gångjärn med bakantssäkring. Förberedd för ASSA cylinder 1312 eller 1212 (rundcylinder). Handtagspaket ingår (cylinder ingår ej). Altandörrsfunktionen har en ASSA fönsterdörrsspanjolett som är lite enklare jämfört med ytterdörrsvarianten + fönsterbroms, ut- och invändigt handtag, förberedd för invändig ASSA cylinder 1309 eller 1209 (cylinder ingår ej).

Tappbärande gångjärn med bakantssäkring. Vid pardörr är det spanjolett och handtag i båda dörrblad. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat).

Måttbegränsningar HYD: Bredd 780-980 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Måttbegränsningar HYD2: Bredd 1380-1780 mm. Höjd 2020-2520 mm.
Minsta modulmått passiv båge M6.
Maximal tjocklek glaspaket: 40 mm.

Trösklarna i Hajoms ytterdörrar är 55 mm hög, det vill säga högre än standard. Likaså är karmdjupet, 205 mm (trä) respektive 215 mm  (aluminiumbeklädd), djupare än standard. Detta gör att Hajoms produkter matchar varandra i höjd- och djupled när de monteras tillsammans.