Hajom Classic Series Skjutdörrar


Hajom Classic är vårt omfattande sortiment av skjutdörrar och fönster som du hittar genom våra utvalda återförsäljare inom bygghandeln. Genom möjligheten att kombinera våra skjutdörrar och fasta partier har Classic en given plats i allt från klassisk till modern arkitektur där högsta krav ställs på täthet, isoleringsförmåga, funktion och hållbarhet. Med varje Classic-parti vi levererar följer våra över hundra års erfarenheter av trähantverk och finsnickeri. 

Typöversikt Skjutdörrar

TYP  A 
1 SKJUTBAR DEL - 1 FAST DEL

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Insektsnätdörr är löpande på utsidan. Ovanstående exempel visar höger gångdörr utifrån sett. Tillverkas även med vänster gångdörr. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Måttbegränsningar: Bredd 1780 - 4380 mm. Höjd 2020 - 2520 mm. Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm.

ÖVERLJUS TYP A 

Bilden ovan visar Överljus TYP A utifrån sett. Ej härdat glas i överljus. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.

TYP  M 
2 SKJUTBARA DELAR - 1 FAST DEL

De skjutbara delarna är löpande på insidan. Insektsnätdörrarna är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Måttbegränsningar: Bredd 3580-6180 mm. Höjd 2020-2520 mm. Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm. Storlekar med karmyttermått över 13 m2 levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.

ÖVERLJUS TYP M 

Bilden ovan visar Överljus TYP M utifrån sett. Ej härdat glas i överljus. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.

TYP  C
2 SKJUTBARA DELAR - 2 FASTA DELAR

De skjutbara delarna är löpande på insidan. (Vänstra bågen utifrån sett är den aktiva bågen). Insektsnätdörrarna är löpande på utsidan. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Måttbegränsningar: Bredd 3980-7980 mm. Höjd 2020-2520 mm. Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm. Storlekar med karmyttermått över 13 m2 levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.

ÖVERLJUS TYP C 

Bilden ovan visar Överljus TYP C utifrån sett. Ej härdat glas i överljus. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.

TYP  G

1 SKJUTBAR DEL – 2 FASTA DELAR

Den skjutbara delen är löpande på insidan. Bilden nedan visar vänster gångdörr utifrån sett. U-värde 1,0. Säkerhetsglas in- och utsida (härdat). Måttbegränsningar: Bredd 2980-6580 mm. Höjd 2020-2520 mm. Maximal tjocklek glaspaket: 46 mm. Storlekar med karmyttermått över 13 m2 levereras oglasat. Glas levereras löst i separat emballage inkl. gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats.

ÖVERLJUS TYP G

Bilden ovan visar Överljus TYP G utifrån sett. Ej härdat glas i överljus. Tänk på att linjera eller centrera poster mot tillhörande skjutparti. Om överljus monteras karm/karm ska det registreras karmsammankoppling på överljus och enhet som ska vara under, samt läggas in en Z-profil som är en avtäckningsplåt mellan överljus och skjutdörr. Notera att det även går att få överljus om man har bärande stålstolpe, men man måste dela överljusen och komplettera med täcklock invändigt och utvändigt, kontakta försäljning för pris. Andra storlekar och former (vinklade) enheter kan erbjudas mot offert.

EXEMPEL KOMBINATIONER