Kivik

Som arkitekt baserad i London har Åsa Hjort sysslat mest med stora prestigeprojekt som skyskrapor och flygplatser. Det var därför en spännande utmaning för Åsa att för första gången rita ett privathus. Att det rörde sig om hennes eget hus i Kivik gjorde att hon hade friheten att följa sitt hjärta. Resultatet blev en minimalistisk pärla på Österlen.

Specifikationer

Projekt: Hallen
Plats: Österlen

På en sluttande strandtomt invid Stenshuvud nationalpark låg huset Hallen, som Åsa och hennes familj bott i under många år och som nu skulle ersättas med något modernare. Självklart ville Åsa sätta sin egen personliga prägel på det nya huset och samtidigt måste byggnaden passa in i den vackra miljön på Österlen.

Eftersom Åsa var ovan vid att rita och bygga privatbostäder och dessutom inte hade arbetat i Sverige förut, så fanns det många utmaningar längs vägen. Det blev inte lättare av att tomten täcktes av både strandskydd och landskapsbildskydd. Men Åsa hade samtidigt ingen tidspress och kunde prova olika lösningar.

Resultatet är nya Hallen, som är ett relativt stort hus med många räta vinklar och plana ytor. Hemligheten bakom att det ändå harmonierar med den natursköna omgivningen är nog främst att Åsa utgått från sin kärlek till platsen. Hon har skapat en byggnad som står i nära dialog med den omgivande miljön i en färgskala som är hämtad därifrån.

Här spelar användningen av gedigna naturmaterial en avgörande roll. De är ett genomgående tema i Hallen, ett stenhus med vitputsad fasad samt inslag av danskt tegel och olika stensorter som kvartsit, kalksten och kolmårdsmarmor.

För Åsa var det viktigt att materialen inte bara skulle hålla över lång tid, utan också åldras vackert. Detta krav var en viktig anledning till att Åsa valde glaspartier från Hajom, som genom sina stommar av ek dessutom står i samklang med ekarna runt huset.

Åsa Hjort går så långt som att använda ordet snickarglädje när hon beskriver trästommarna i Hajoms skjutdörrar och fönster, eftersom de ger så mycket karaktär åt huset och kommer ur en lång tradition av finsnickeri. De stora glasytorna gör dessutom att gränsen mellan ute och inne suddas ut och att den levande naturen blir närvarande i varje rum.

Även på husets ovansida har Åsa bjudit in naturen i form av sedumtak och hon njuter mycket av att se alla växter och insekter som frodas där på sommaren och som är synliga inifrån. I samma anda har Åsa inte anlagt en stor välklippt gräsmatta utan istället återställt blomsterängen som var där från början, vilket gynnar de fridlysta orkidéer som växer på tomten. Bara gångarna ner mot havet hålls klippta.

Hallen är ett minimalistiskt hus som för tankarna till tidlös skandinavisk design präglad av estetisk funktionalitet. För att bättre smälta in i landskapet är huset uppbyggt av fem volymer i varierande storlek, som följer det sluttande landskapet ner mot havet. Den på så sätt uppbrutna huskroppen får en asymmetrisk harmoni över sig som påminner om en klippformation.

Huset är mer slutet mot vägen, men öppnar upp sig ner mot ängen och havet. Planlösningen är uppdelad för att passa familjens behov och består dels av ett socialt entréplan med väl tilltagna rum och fri genomsyn, dels av ett mer privat övre plan att dra sig tillbaka till.

Åsas passion för detaljer visar sig tydligt i inredningen, som är noga genomtänkt och bygger mycket på vackra naturmaterial och platsbyggda möbler. Ytorna är rena och för att inte störa intrycket är tekniken gömd. Det finns inga socklar och inte heller några karmar runt dörrarna. Fönsteröppningarna är noggrant placerade för att rama in naturen utanför.

I sin helhet präglas Hallen av en rofylld tidlöshet som ger de perfekta förutsättningarna att njuta av både livligt umgänge och kontemplativa naturupplevelser.