Att välja glas

Glas har man tillverkat sedan flera tusen år tillbaka men det var först under medeltiden som man började montera glas i fönster. De första glastyperna var handgjorda och hade en grönaktig färg, vilket gjorde att de inte var helt genomskinliga. De var heller inte helt släta utan hade en struktur i form av ränder som uppkom i samband med tillverkningen. Visst händer det att vi längtar efter svunna tiders runna glas med blåsor, vågrörelser och svagt buteljgröna ton

Konsten att göra glas är 5 000 tusen år gammal. Som vanligt var perser, egyptier och fenicier först på plan med sin tillverkning av pärlor, skålar och vaser. De äldsta fynden av fönsterglas härrör från romartiden och gjordes i samband med utgrävningarna av Pompeji vid Vesuvius. Staden begravdes i aska och lava vid vulkanens utbrott år 79 e. Kr. Romarna göt sitt glas men utvecklade senare en metod för att blåsa det. Pipan uppfanns av fenicierna.

Först på medeltiden började man i Europa montera glas i form av rutor med karm, ram, list och spröjs, till att börja med blyinfattat men senare med trä. Glaset var grönaktigt, inte helt genomsiktligt och något randigt till följd av framställningsmetoden. Ett modernt fönster såg inte dagens ljus förrän på 1950-talet när de brittiska bröderna Pilkington uppfann floatglaset. Deras metod fördelade glasmassan jämnt över en bädd av smält tenn. Det kallas planglas och är helt slätt och genomskinligt.Att tänka på när du väljer glas

Utöver det vanliga floatglaset, eller klarglaset, finns många andra typer av glas med skiftande egenskaper och olika användningsområden. Vilket slags glas du väljer, har bland annat med placering och funktion att göra. Vill du ha maximal värmeisolering finns allt glas att få som isolerglas. 

Isolerglas

Isolerglaset består alltid av två eller flera glas som limmats mot varandra med en spalt på cirka 20 mm mellan glasen. Spalten fylls med luft eller argongas som ger god värmeisolering och låga U-värden. Floatglas, råglas, lamellglas, härdat glas och energiglas finns alla som isolerglas. 

Energiglas

Detta floatglas har en genomskinlig metallbeläggning som sänker värmeinstrålningen. Samtliga våra produkter, utom dekorfönster, har en isolerglaskassett med två eller tre glas. I en kassett kan ett eller flera av glasen vara energiglas. Samtliga produkter med isolerglas har minst ett energiglas och du kan i flera fall välja glas som ytterligare förbättrar fönstrets isolerande verkan och därmed ökar energibesparingen. U-värde anges alltid enligt EU-standard för fönsterstorlek 1230 mm x 1480 mm och avser hela produktens konstruktion – inte bara glasets värde.

Med energieffektiva fönster uppkommer ibland utvändig kondens på glaset. Fukt bildas främst på natten under vår och höst och försvinner när solen värmer upp luften, som morgondagg i gräs. Kondensen beror på att fönstret är så effektivt att det yttre glaset inte värms upp inifrån och då blir kallare än omgivande luft. Hur mycket kondens det sedan blir, beror på faktorer som omgivande vegetation och storlek på takutsprång etc. Ett kondenspreventivt glas ökar antalet dagar utan kondens med 70 procent. 

Solglas

Vårt solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. Solskyddsglas ger ett jämnare inomhusklimat och minskar behovet av kylning. Det vanligaste solskyddet idag är 70/40, vilket betyder att 70 procent av ljuset 40 procent av dess värme går igenom glaset och in i rummet.

Råglas

Råglas har olika strukturer vilket ger glaset ett gott insynsskydd. Det används med fördel i badrum eller på kontor där man vill skapa avskärmning. Råglas kan vara frostat, hamrat, linjerat, vattrat och mönstrat.

Härdat glas

Det härdade glaset är fem gånger starkare än vanligt glas och rekommenderas ofta till stora fönster, placerade på bottenplan, då dess mycket hårda yta är tåligt mot yttre påverkan. Om glaset ändå skulle gå sönder, krossas det i små bitar med rundade kanter som förebygger risken för skärsår eller annan allvarlig kroppsskada.

Laminerat glas

Det laminerade glaset, även kallat lamellglas, används främst i säkerhetsfönster där glaset ska stå motstå stark yttre påverkan. Glaset består av två eller fler rutor som limmats fast mot varandra med en plastfolie mellan glasen. Förutom att folien håller ihop glaset vid yttre våld eller annan påverkan, ger den ett effektivt skydd mot UV-strålning. Ett glaslaminat går inte i bitar och minskar således risken för personskador.

Skyddsglas

Skyddsglaset består av laminerat glas eller en kombination av härdat och laminerat glas. Beroende på vad som ska skyddas finns det i varierande tjocklek och säkerhetsklass.

Kulturglas

Ett så kallt traditionellt tillverkat glas, kulturglaset, används med fördel när du renoverar gamla fönster och så pietetsfullt som möjligt önskar återskapa känslan hos originalet. Kulturglas har ofta en struktur och kan även färgas.

Självrengörande glas

Med ett självrengörande glas är fönsterputs ett minne blott. Glaset har belagts med titandioxid, en kemisk förening som hindrar smuts eller vatten från att fästa på glaset. Beläggningen tillgodogör sig UV-strålningen för att lösa upp smutsen varefter regnet spolar glaset skinande rent. I skyddade lägen kan glaset dock behöva sköljas av med slang.

Insynsskyddade glas

När du önskar undvika omgivningens alltför närgångna blickar men ändå vill släppa in ljus är insynsskyddade glas en god idé. Badrum och entréer med sidoljus är platser där du kanske helst vill vara ifred. Vi erbjuder ett flertal glas som skyddar mot insyn.

Vi säkerställer att ditt fönster håller

Hajom testar fönster hårt och ofta under förhållanden motsvarande slagregn och orkanvindar. Dels för att säkerställa våra produkters prestanda under extrema omständigheter och dels för att kunna garantera ett drägligt inomhusklimat under fönstrets hela livslängd. Våra produkter håller nu 9A. En siffra och en bokstav som kanske inte säger så mycket men som betyder att vi får högt betyg.

Marknadsledande med vårt låga U-värde

Ett fönsters U-värde anger hur väl isolerat det är: ju lägre U-värde, desto bättre isolering. U-värdet avser hela fönsterkonstruktionen med glas, karm och i förekommande fall båge, dörrblad etc. Normalvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar, där de större får ett lägre U-värde och de mindre ett högre. Lågt U-värde spar pengar och miljö. Enligt Världsnaturfonden står el och värme för en fjärdedel av jordens utsläpp av växthusgaser. Med vår miljövänliga tillverkning av energieffektiva fönster, gör du både miljön och klimatet en tjänst. 0,9 eller lägre är ett gott betyg på U-värdet. Då platsar fönstret i Energiklass A. Hajom är nu nere så lågt som 0,65. Med det är vi klassens ljus. 

Inomhusmiljön är viktig för oss – och för dig

Forskning visar att ständigt stigande ljudnivåer ökar risken för bl a hjärt- och kärlsjukdomar. Du tysta, du glädjerika sköna var länge sedan. Genom att planera och bygga bostäder och lokaler rätt, går det att skapa hälsosamma ljudmiljöer i bullriga lägen. Boverkets regler BBR ställer krav på utformningen av byggnader avseende skydd mot buller. Därför är krav på konstruktionen av fönster är en central del av bullerskyddet.

Våra bullerdämpande glas består av ett laminat med ljuddämpande folie. Ljuddämpning kan även uppnås med modifiering av strukturen i glaset, tillval av tjockare glas och anpassning av fönstrets övriga konstruktion. Hajoms lösningar har testats av ackrediterade laboratorier. Våra värden närmar sig nu tystnaden i ett sovrum om natten.

Förkovra dig gärna med Boverkets Handbok och Karolinska Institutets ”Oönskade ljud – negativt för hälsan”.