Att välja Hajomparti

Hajoms produkter går att kombinera mer eller mindre i det oändliga. För att täcka upp alla typer av arkitektoniska behov har vi tagit fram modeller med varierande funktioner: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus och fönster. Allt för att du ska kunna anpassa din Hajomlösning till husets flöden, ljusinsläpp och insyn.


Välj bland skjutdörrar, dörrar och fönster med marknadens bästa energiprestanda.

Under femtiotalet uppfann vi en egen teknik för skjutdörrar. Vår lyft- och glidteknik innebär att skjutpartier, ibland med vikter på flera hundra kilo, kan löpa så lätt att de kan öppnas av ett barn. Likväl sluter de helt tätt och står orubbligt i nedsänkt läge.Här har du stor valfrihet i material och kulörval samt en rad tekniska innovationer: toppvridfönster, topp- och sidosvängfönster med dolda beslag och en konstruktion som möjliggör rengöring inifrån. Glasinfästningarna är alltid osynliga och glaskassetternas distansprofiler diskreta.

När du väljer dörr är säkerhetsaspekten är viktig: dolda gångjärn, härdat glas, flerpunktslås och härdade hakkolvar är standard. Utöver det levererar vi tillval som dold dörrstängare, motorlås, inbyggd magnetkontakt för larm och mycket mer.


Trä utgör alltid kärnan

Alla våra produkter är gjorda av trä men önskar du ett extra skydd mot väderpåverkan kan trästommen kläs med ett yttre skikt av aluminium. Aluminiumbeklädnaden kan lackeras i ett stort antal av våra standardkulörer utan extra kostnad. Mot pristillägg kan du välja ytterligare kulörer i RAL eller NCS-systemet.

En skyddande ytskiktsbehandling

Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502Y eller NCS S 0500N. Valfri RAL, NCS eller lasyr levereras mot pristillägg. Du kan även välja mellan fyra olika lasyrer. Transparent lasyr ökar den visuella strukturen och ådringen i partierna. Väljer du obehandlade partier ansvarar du som kund själv för ytskyddet. Hajom lämnar inte garanti gällande rötskador på obehandlade partier.

Hur vill du se ut?

Och hur bra vill du att andra ska se in? Bland våra många glas finns mängder av möjligheter. Rågglas för insynsskydd, värmeglas för att minska kallras, eller energiglas som sänker värmeinstrålningen – för att nämna några. Redan standardglasen har utomordentliga värden – och dessa kan uppgraderas till det bästa glasbranschen har att erbjuda i form av låga UV-värden och ljuddämpande funktion. Vill du veta mer? Då har du guiden här.

Dörrens möjligheter

När du öppnar din dörr uppstår ett nytt rum. Hur vill du möblera? Var vill du gå ut och in? Åt vilket håll ska du öppna – vänster eller höger? Det är en fråga om tillgänglighet och möjlighet till passage. Välj gångdörr utifrån vilken sida av partiet du vill gå in och ut på, eller åt vilket håll det faller sig naturligt att skjuta dörren. En skjutdörr i utförande TYP A är placerad på vänster sida utifrån sett och skjuts åt höger. I utförande TYP C med pardörr i mitten kan du välja vilken som ska vara aktiv, alltså den av dörrarna du vill öppna först. I utförande TYP G kan du också välja mellan vänster och höger.

Skjutdörrens beslag

Våra standardskjutdörrar är utrustade med vridhandtag på insidan och en infälld dragskål på utsidan. Som tillval kan du välja även vridhandtag till skjutdörrens utsida. Vridhandtagen är alltid förberedda för cylinder och är anpassade för Assa Rokoko 1309 eller Assa Rokoko 1209 (kopieringsskyddad) med lång medbringare. Cylinderskruv och cylinderförlängare ingår alltid i leveransen från oss, men inte cylinder.

Montering karm i karm

När du lägger din beställning vill vi veta om partierna ska monteras karm i karm. Det gör du med en enkel skiss i samband med din beställning. Vid montering karm i karm förbereder vi partierna för bästa täthet. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer av fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Bra att veta om bärande konstruktion

Väljer du ett skjutparti med bärande konstruktion avlastar du husväggens bärande funktion med hjälp av stolpar i trä eller stål. Är du osäker på bärigheten kan vi erbjuda något av våra bärande alternativ mot pristillägg.

Värt att notera

 • Skjutdörrens överkarm får aldrig belastas – endast stolparna.
  Om överkarmen böjs kan det orsaka trög glidgång eller ingen glidgång alls. Det finns partier med bärande trästolpe (B) och partier som är förberedda för bärande stålstolpe (BS), 70x70 mm. Stålstolpe ingår ej i leveransen.

 • En insektsnätdörr kan inte kombineras med ett parti för inbyggd stålstolpe.
  Låt alltid konstruktören säkerställa att lasten inte överstiger stolparnas bärkraft samt avgöra stålstolpens dimension och godstjocklek. I parti för inbyggd stålstolpe ingår inte stolpen i leveransen från Hajom utan anskaffas av byggaren och monteras i samband med stomresningen samt efter Hajoms angivna placeringsmått i sid- och djupled.

 • Partier större än 13 m² levereras oglasade. Det är kundens eget ansvar att glaset monteras på fackmannamässigt vis, så att garantin gäller. Denna kostnad kan inte debiteras Hajom Skjutdörrar AB.

 • Glas levereras löst i separat emballage inklusive gummilist, klossar, fogmassa etc.
  Som kund har du ett eget ansvar för att glasning av partier på plats utförs enligt anvisning.

 • Angivna mått är karmens verkliga yttermått.
  Om bredden till exempel anges till 2980 mm, bör hålmåttet i väggen vara 3000-3010 mm. Om höjden anges till 2120 mm, inkluderar detta 55 mm karmbottenstycke. Förslagsvis monteras partiet nedsänkt 40-55 mm under färdigt golv så att karmbottenstyckets ovansida, som bildar tröskeln, kommer i en nivå 0-15 mm över färdigt golv.

 • Ett riktmärke för partiets vikt är ca 50 kg/m².
  Partier med T6-glas väger ytterligare ca 10 kg/m².

 • Våra trösklar tillverkas av hårdträ.
  Då trä är ett levande material kan färgvariationer naturligt förekomma. Detta är inget vi kan påverka och innebär ingen kvalitetsförsämring. Eventuella färgvariationer jämnas normalt sett ut med tiden.

 • Mörka kulörer absorberar värme i högre grad än ljusa.
  Därför ger mörka kulörer en ökad risk för kådrinning, missfärgning sprickbildning och att kvistar tränger ut eller ändrar färg. Detta är naturligt och omfattas inte av garantin.

 • Vid efterbeställning av insektsnätdörr kräver montaget åtkomst till hela karmens utsida. På partier med aluminiumbeklädnad behöver man dessutom komma åt 25 mm av karmens yttersida.

 • Mottagaren ansvarar för avlastning från bil med de hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för truck, kran, kranbil och liknande kan inte debiteras Hajom Skjutdörrar AB.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor eller funderingar.