Hantverk med hundraårigt arv

Bland gran och tall på landsbygden i Hajom grundades Hajoms Snickeri 1911 av Birger Andersson. Här i Hajom håller vi fortfarande hus och här hör vi hemma. I vårt vackert kuperade landskap i södra Västergötland är vi omgivna av skog. Skog som i decennier försett trakten med drivet hantverk i form av fönster och dörrar tack vare den skicklige finsnickaren Birger.

Idag, över hundra år senare, förser vi hela Norden med premiumprodukter med Birgers finsnickeri som arv. Tillverkningen sker fortfarande för hand där träet omsorgsfullt bearbetas av våra finsnickare.

Det är med stolthet vi säger att vi värderar tradition lika högt som innovation. För oss på Hajom är det självklart att varje produkt ska få vara helt unik och förädlad för hand samtidigt som modern träteknik hjälper oss att flytta gränser. Vi gör nämligen allt vi kan för att skogens fina råvara ska få leva vidare och förgylla ditt hem länge. Ja, långt efter dig.

En del av Inwido

Sedan 2006 är Hajom Skjutdörrar AB en del av Inwido. Som branchledare i Europa är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar. En decentraliserad struktur med fokus på en konsumentdriven marknad skapar långsiktigt hållbar tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

Börsnoterade Inwido består av 32 affärsenheter med cirka 4 900 anställda i 11 länder. Under 2022 omsatte koncernen 9,5 miljarder SEK med en operativ EBITA-marginal på 11,4 procent.

Följ inwido´s resa på LinkedIn and inwido.com