Ta hand om det du bryr dig om

Naturligt material som trä åldras på ett vackert sätt om du tar hand om det. Men också glas och glidytor behöver rås om för att bevara karaktär och funktion. Låt oss guida dig.

Regelbunden ytbehandling

Väder och vind, typ av behandling och hur exponerad din produkt är, är några faktorer som spelar in hur ofta den behöver behandlas och någon generell regel finns inte. Tänk på att ljusa lasyrer med liten mängd pigment bryts ned fortare än täckande lasyrer. Invid stora takutsprång och skuggiga delar av en väggfasad skyddas partiet effektivt från sol och regn. Medan fasader utan takutsprång, och som vetter mot sydväst har större påfrestningar. Produkter i så utsatta lägen bör besiktigas varje år, och inte bara fönster och dörrar utan byggnaden som helhet med fasader, vindskivor med mera. Invändiga ytor kommer lindrigare undan och det räcker normalt att bara tvätta dem med vanligt rengöringsmedel. 

Laserade utvändiga ytor

Om utsidan blivit matt, grånad eller fått ytliga sprickor, börjar du med att putsa lätt med sandpapper. Skrapa därefter bort kåda som trängt ut. Dränk en trasa med lacknafta och rengör ytan. Eventuella sprickor i dörrbladets hörnfogar eller karm lagar du med en plastisk tätningsmassa. Låt torka och stryk dörren två gånger med pigmenterad alkydlasyr för utomhusbruk.

Täckmålade utvändiga ytor

Om färgen på utsidan har blåsor, sprickor, blivit matt eller har flagat gör du rent ytan med en mild alkalisk tvättvätska. Slipa därefter bort all färg som spruckit eller sitter löst och skrapa bort kåda som trängt ut. Sprickor i hörnfogar på dörr eller karm lagar du med en plastisk tätningsmassa. Fläckbättra sedan allt renskrapat trä med alkydgrundfärg och stryk färdigt med en täckande alkydfärg för fönster. Var särskilt noggrann och stryk flödigt med färg på dörrens nedre delar, ändträ, hörnfogar och underkant där grus och sten kan ha skadat ytskiktet. 

Oljade utvändiga ytor i ek, teak och andra träslag

Då våra partier endast är grundoljade från fabrik, är det viktigt att en första behandling sker snarast efter montage. Försäkra dig om att träet blir mättat. Därefter oljas partiet kontinuerligt så att det hålls mättat. Känns ytan torr är det dags att olja. Under de tre första åren bör du oavsett olja ytorna minst höst och vår. 

Termiskt härdat glas

Rengöring av termiskt härdat glas fordrar en särskild omsorg. Glaset kan i motsats till vanligt floatglas, som en följd av själva härdningen, ha ”pickup” i ytskiktet, små förhöjda glaspartiklar som efter uppvärmningen stiger till ytan. När du rengör en sådan yta är det viktigt att gå varsamt fram för att inte slita loss partiklarna och repa glaset. Använd endast mjuka hjälpmedel som gummiskrapor och tygtrasor. Avstå från hårda skrapor, slipande eller pulverbaserade produkter och andra starka rengöringsmedel. Medel med fluorväte och fosforsyra är direkt olämpliga då glaset kan börja rosta. Undvik tejp och lim som kan fläcka eller skada glasytan. Och sist men inte minst, passa på en mulen dag när solen inte ligger på och det är alltför varmt.

Tröskel

Tröskel av hårdträ vill bli oljad minst två gånger om året, särskilt exponerade ytor som dörröppningens utsida. Använd uteolja klar. Har du bottenglaslist i trä gör du rätt i att olja in den kontinuerligt då allt vatten på partiet rinner ned över listen. Målar du, får varken lasyr eller färg droppa på beslag, löpskena, tätningslist eller fogband vid glas. Skulle det trots allt hända torkar du bort spillet genast. Och stäng inte dörren förrän lasyren eller färgen helt har torkat. 

Beslag

Våra beslag fordrar inget avancerat underhåll. Se bara till att de är i trim och oskadda. Kontakta oss om funktionen inte är tillfredsställande, så gör vi en utredning. 

Glidytor

Smörj glidytorna med paraffin vid behov – ett stearinljus duger gott – för att säkra en tyst och mjuk gång. Tätningslisten består av en demonterbar silikonslang som du bör hålla hel och ren. Behöver du byta ut en skadad list kan du rekvirera en ny från oss.

Anvisningar

Du hittar monteringsanvisningar under Ritningar .