Skjutdörrens liv

Dina skjutdörrar förändras över tid. Rörelser från byggnationer och omständigheter runt omkring kan påverka glidgång och täthet. Ju fortare du justerar desto mindre påverkar det din skjutdörr. Så var observant – om din skjutdörr plötsligt glider sämre är det dags att ge den lite kärlek

Glidgången

Om skjutdörren inte glider friktionsfritt och tätheten är otillfredsställande kan du kontrollera om överkarmen böjts av ovanliggande balk alternativt undersöka om glidlisten behöver justeras. Vid justering med fäst- och justeringshylsor får du vara extra följsam och lätt på handen. Men ibland kräver trög glidgång ett djupare ingrepp – som att frigöra eventuella foder och täcklister, plocka bort täckplugg och backa fästskruv och karmhylsa samt justera hylsa och skruv så att överkarmen återställs till normal frigång mellan dörr i upphöjt läge och karm. 

Tröskel

Om tröskeln böjer uppåt eller nedåt, gör du inledningsvis på samma sätt, avlägsnar foder och täcklister, plockar bort täckplugg och backar fästskruv och karmhylsa. Palla sedan upp tröskeln med tunna vattenavvisande klossar eller ta bort eventuella upphöjningar tills tröskeln är i våg. Kontrollera att inte själva ingreppet påverkat dörrens funktion i övrigt. 

Om skjutdörren tätar dåligt kan det bero på att överkarmens glidlist inte befinner sig i idealläge. När dörrbladet är i nedsänkt läge (ej skjutbart läge) ska det kännas stumt och inget spelrum ska finnas mellan glidlisterna. När dörrbladet är i upphöjt läge (skjutbart läge) ska det finnas ett visst spelrum mellan glidlisterna. Kontrollera detta genom att försiktigt stöta dörrbladet in och ut. Åtgärden är särskilt viktig i själva dörröppningen. Lossa sedan samtliga koppelskruvar i den koniska karmglidlisten utan att skruva bort dem helt. Ställ med hävarmens hjälp dörrbladet i nedsänkt läge vid första koppelskruven. Tänk på att skjutpartiets dörrblad ska vila stumt på tröskeln. Pressa den koniska karmglidlisten mot dörrbladet. Dra åt koppelskruven. Ställ åter dörrbladet i upphöjt läge med hävarmen, skjut dörren till nästa skruv och upprepa proceduren tills samtliga koppelskruvar är åtdragna. 

Om tätningslisten skadats eller saknas tätar dörren dåligt. Det är av yttersta vikt att du höjer dörren helt när den ska skjutas. Hävarmen ska då peka nedåt. I annat fall kan tätningslisten rulla av eller skadas. Om det inträffar kan du rekvirera en ny tätningslist från oss på Hajom.