VÅRA TANKAR OM MILJÖ

När du väljer ett parti från Hajom kan du känna dig förvissad om att du inte bara tagit ett klokt beslut för egen del – utan även för ditt hus, för miljön och för klimatet i stort. Trä är en naturprodukt som lagrar koldioxid och är dessutom ett hållbart och förnybart material. Därför är stommen i alla våra produkter av trä. Något annat vore otänkbart.

Vår dagliga verksamhet i Hajom utmärks av omsorg om medarbetare och miljö, såväl närmiljö som omgivande natur. Våra leverantörer arbetar vi nära och en gemensam Code of Conduct säkrar att vi har en miljömässig och socialt hållbar verksamhet genom hela värdekedjan. För att vår produktion ska påverka klimatet så lite som möjligt har vi alltid produktens hela livscykel i fokus: från råvara, framställning och användning till återvinning. Trä är ett naturligt material med hållbar livscykel så länge man skördar skogar som brukas ansvarsfullt och är FSC- och PECF-märkta.

Vår tillverkning av skjutpartier, dörrar och fönster bygger på mer än hundra års erfarenhet av snickeri – kunskaper som gått i arv från generation till generation. Vår digra erfarenhet omfattar även våra kunder och deras behov, deras hus och hem, livsstil och vanor. Det gör att vi lätt kan erbjuda rätt parti, dörr och fönster till rätt plats och rätt person, avseende energi, solskydd, underhåll och livslängd. Det innebär i sin tur större komfort och mindre klimatpåverkan.

Hajom utgör en del av Inwido – Europas största leverantör av fönster. Tillsammans bedriver vi ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Med certifieringen följer en skyldighet att öppna miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem för återkommande revisioner. Vid revision granskas hela vårt arbete med miljö och kvalitet av en oberoende revisor.