Att välja Hajomparti.

Välj typ av parti

Hajoms produkter går att kombinera mer eller mindre i det oändliga. För att täcka upp alla typer av arkitektoniska behov har vi tagit fram modeller med varierande funktioner: fasta partier, en eller flera skjutbara delar, sido- eller överljus och så vidare. Allt för att du ska kunna anpassa din Hajomlösning efter ditt rum med tanke på husets flöden, hur mycket ljusinsläpp eller insyn man vill ha, vilken sida i partiet man vill ha en öppning i. Modellerna har måttbegränsningar i bredd. Men kombinationen av fasta delar, skjutpartier, sido- och överljus ger möjlighet att skapa en kombination som passar i de flesta byggnader. 

Extra skydd genom aluminiumbeklädnad

Trä utgör alltid kärnan i produkterna från Hajom. Önskar man ett extra skydd mot väderpåverkan kan trästommen beklädas med yttre skikt av aluminium. Aluminiumbeklädnaden kan lackeras i ett stort antal av våra standardkulörer utan extra kostnad. Mot pristillägg kan ytterligare kulörer i RAL- eller NCS-systemet väljas. 

Målat, laserat eller obehandlat

Hajoms produkter kan levereras i målat, laserat eller obehandlat utförande. I målat standardutförande levereras partier i vit NCS S 0502Y eller NCS S 0500N. Varlfri RAL, NCS eller lasyr levereras mot pristillägg. Man kan även välja mellan fyra olika lasyrer. Den transparenta lasyren ökar den visuella strukturen och ådringen i partierna. Väljer man obehandlade partier ansvarar man som kund själv för ytskyddet. Hajom lämnar ej garanti gällande rötskador på obehandlade partier. 

Glastyper

Standardglaset i Hajoms partier består av trippelglas med härdat energiglas både ut- och invändigt. Utöver detta finns flera olika glastyper att välja till som tillval. Solskyddsglas i olika varianter blockerar värmestrålning in i rummet vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Lamellglas försvårar inbrott samt blockerar UV-ljus vilket skyddar interiören mot solens blekning. Antikondensglas minskar risken att man får kondens på utsidan – något som kan ske på grund av att standardglasen är så välisolerade att yttre värme inte går igenom glaset och därmed värmer bort fukten på yttersta glaset.

Vänster eller höger gångdörr?

Ska skjutdörren öppnas åt vänster eller höger? Välj vänster eller höger gångdörr utifrån vilken sida av partiet du vill gå in eller ut på, eller åt vilket håll det blir mest naturligt att skjuta dörren åt. För en skjutdörr i utförande TYP A är dörren placerad på vänster sida (utifrån sett) och skjuts åt höger. På utförande TYP C med pardörr i mitten får man välja vilken som är aktiv, det vill säga vilken av skjutdörrarna man vill öppna först. På utförande TYP G kan man också välja mellan vänster- eller högerutförande.

Insektsnät

Generösa öppningar i fasaden ger också tillträde för insekter i inomhusmiljön. En skjutbar insektsnätdörr är en enkel och elegant lösning. Insektsnätdörr skall köpas ihop med skjutdörren då det krävs en påbyggnadskarm som bygger 44 mm och som blir en del av skjutpartiet. Insektsnätdörren smälter väl in i enheten och tillverkas i samma material och kulör som skjutdörren oavsett om denna är i trä eller aluminium. Under den insektsfria perioden av året kan man välja att lyfta av insektsnätdörren. Notera att det inte går att välja till en insektsnätdörr om man har bärande stålstolpe eftersom denna blir ett hinder för insektsnätdörren då den löper på utsidan.

Beslag

Våra standardskjutdörrar har vridhandtag på insida och en infälld dragskål på utsida. Som tillval finns även vridhandtag på utsida. Man gör då en mindre justering på mittstolpens placering för att det utvändiga handtaget inte skall slå i stolpen när dörren öppnas fullt. Vridhandtag, utsida eller insida, är alltid förberedda för cylinder. Våra skjutdörrar är anpassade för Assa Rokoko 1309 eller Assa Rokoko 1209 (kopieringsskyddad) med lång medbringare. Cylinderskruv och cylinderförlängare ingår i leveransen från Hajom. Kunden tillhandahåller själv cylinder.

Montering karm i karm

Ange om partierna ska monteras karm i karm på byggplatsen. Detta kan göras med en enkel skiss du lämnar vid beställning. Vid montering karm i karm förbereder vi partierna för bästa täthet och montage. Därför är det bra om vi vet vilka sidor av partierna som skall möta varandra, oavsett om det gäller kombinationer mellan fasta partier, skjutpartier eller överljus.

Bärande konstruktion

Genom att välja bärande konstruktion kan man avlasta huskonstruktionen på våra bärande stolpar. Om man är osäker på bärigheten på till exempel valda balkar, kan man för säkerhets skull välja våra bärande alternativ mot pristillägg. Notera att skjutdörrens överkarm aldrig får belastas – endast stolparna. Om en nedböjning av överkarmen uppstår kan detta orsaka en trög glidgång eller ingen glidgång alls. 

B: Partier med bärande trästolpe.
BS: Partier förberedda för bärande stålstolpe, 70x70 mm.
OBS! Stålstolparna ingår ej i leveransen. 

Det går inte att kombinera en insektsnätdörr med ett parti för inbyggd stålstolpe. Låt alltid  konstruktören säkerställa att lasten inte överstiger vad stolparna klarar av, samt vilken godstjocklek det ska vara på stålstolpen. I parti för inbyggd stålstolpe ingår ej stålstolpen i leveransen från Hajom, utan anskaffas av byggaren och monteras i samband med stomresningen samt efter Hajoms
placeringsmått i sid- och djupled.

Notera!

– Partier större än 13 m² kym. levereras oglasade. Kunden själv skall ombesörja att glaset blir monterat på fackmännamässigt vis så att garantier gäller. Denna kostnad kan ej debiteras Hajom Skjutdörrar. Glas levereras löst i separat emballage inklusive gummilist, klossar, fogmassa osv. Det är kundens ansvar att ombesörja glasning av partierna på plats och att glasning utförs enligt anvisning.

– Angivna mått är karmens verkliga karmyttermått. Exempel: Bredd: 2980 mm karmyttermått – där hålmåttet  i väggen bör vara 3000~3010 mm. Höjd: 2120 mm karmyttermått – inklusive 55 mm karmbottenstycke (tröskel). Förslagsvis placeras partiet vid montering nedsänkt 40-55 mm under färdigt golv så att karmbottenstyckets ovansida kommer i en nivå 0-15 mm över färdigt golv, vilket underlättar passage.

– Ett riktmärke för partiets vikt är ca 50 kg/m2. Partier med T6-glas väger ytterligare ca 10 kg/m2.

– Karmbottenstycket (tröskeln) tillverkas av ett hårdträ som heter Sapeli. Då trä är ett levande material kan naturliga färgvariationer förekomma. Detta är inget vi kan påverka och innebär ingen kvalitetsförsämring. Eventuella färgvariationer jämnas normalt ut med tiden.

– Notera att mörka kulörer absorberar värme i högre grad och ökar därför risken för kådrinning, kvist-utträngning, missfärgning av kvist och sprickbildning. Detta är naturligt och omfattas ej av garanti.

– Vid efterbeställning av insektsnätdörr kräver denna montering att man har åtkomst till hela karmens utsida. På partier med aluminiumbeklädnad behöver man dessutom komma åt 25 mm av karmyttersidan.

– Det är mottagarens ansvar att ombesörja avlastning från bil med de eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel såsom truck, kran, kranbil etc för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras Hajom Skjutdörrar.

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.